Ang dating daan lokal ng sucat scott riotto dating

Posted by / 27-Sep-2016 16:45

Ang dating daan lokal ng sucat

window.client Width); var height = window.inner Height

Eli ng Members Church of God International (MCGI) laban kay Pastor Elmer Albuera ng Remnant Israel Yahweh Assembly in Yahshua Mes...Sa pamamahayag ng Banal na Kasulatan, nakarating sa maraming lugar sa Pilipinas si Bro.Eli Soriano, na ang mayor parte nito ay sa hilagang parte ng bansa upang magsagawa ng mga Bible studies.Ang Dating Daan program aims to propagate the true and everlasting Gospel of Christ based on the Bible, convert sinners to believe and glorify God.Only the Church can teach the wisdom of God in the salvation of mankind.

ang dating daan lokal ng sucat-39ang dating daan lokal ng sucat-57ang dating daan lokal ng sucat-68